Màng co PE quấn pallet hàng hóa

Mã sản phẩm:

Giá mới: 120.000 đ

Giá cũ: 120.000 đ

Mô tả:
Nhãn hiệu: ANGEL Loại sản phẩm: Màng co PE Kích thước: 2.4 kg, 3.7 kg và 4 kg (Tính luôn cả lỗi) Đặc biệt có bán cả Jbo và gia công Jbo.

Số lượng

THÔNG TIN CHI TIẾT

Chưa cập nhật